Penningtvätt

Millons Bil arbetar för att förebygga penningtvätt

Vi som arbetar på Millons Bil har genomgått den utbildning som krävs för att förhindra penningtvätt samt terrorverksamhet. Lagen om penningtvätt innebär att vi som försäljare måste göra en riskbedömning så att vi inte används för penningtvätt.

Krav på kundkännedom

Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi som företag ska alltså lära känna dig som kund innan vi inleder en affärsrelation. Kraven på grundläggande kundkännedom gäller framförallt dig som vill sälja fordon eller köpa fordon via oss.

Privatkunder

För dig som redan är kund eller vill bli kund hos oss innebär det inte några större förändringar, men vi kommer behöva ställa vissa kontrollfrågor om tex finansiering av köpet och vi är alltid skyldiga att kontrollera din identitet. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

All kundinformation behandlas enligt GDPR.

Företagskunder

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur våra produkter kommer att nyttjas.

Dessutom måste vi kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25% av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget.

All kundinformation behandlas enligt GDPR.

När får vi inte acceptera kunder?

Om du inte kan uppvisa giltig ID-handling eller legitimera dig via bank-ID eller lämna en logisk förklaring till varför du vill bli kund hos oss får vi enligt lagen inte acceptera dig som kund. Om vi inte följer de lagar och regler som finns kan vi som företag bli straffad med sanktioner. Även våra finansieringspartners kan drabbas av att vi missköter oss. .

Finansinspektionens hemsida finns information för dig som vill veta mera om lagen och reglerna som gäller!